SİPARİŞ ALINIR  
  • Alınan sipariş bayi tarafından merkeze gönderilir.

  • Sipariş merkezce ilgili birime aktarılır.

  • Siparişin hazırlanması için gerekli üretim materyalleri seçilir.

  • Seçilen üretim detayları sisteme girilir ve üretim başlar.
 
   
SİSTEMİN SAĞLADIKLARI;  
  • Siparişin hızlı aktarılması ve hazırlanması

  • İnsan kaynaklı hata paylarının sipariş hazırlanmasının her adımında minimuma indirgenmesi.

  • Sistemin sipariş detaylarını veri tabanında saklı tutması.

  • Sipariş takibinin sağlanması

  • Personel takibinin sağlanması

  • Müşteriye sipariş durum ile ilgili doğru bilgi verilebilmesi
 
   
Alfa Pos Restoran Otomasyon Sistemi personel takibi yapılabilmesi, ödeme detaylarının incelenebilmesi, anlık stok takibi yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Bulut Teknolojisi sayesinde bu verilere her an her yerde erişilebilmesi sağlanmaktadır.
Reaktif B2B Üretim Kontrol Sistemi, siparişin alındığı andan itibaren, bayi, merkez, üretim aşamalarının adım adım takip edilmesi ve raporlanmasını sağlamaktadır.
Reaktif Copycenter CRM Sistemi, siparişin alınıp ilgili personele atanmasını, görsel dosyaların basılacak formata getirilmesini, basım detaylarının belirenmesini, sürecin takip edilmesini ve detayların veri tabanında saklanmasını sağlamaktadır.
Reaktif Mobil Erişim Sistemi, Mevcut muhasebe yazılımınızla entegre bir şekilde çalışarak, verilen yetkiler doğrultusunda; mobil yazılım kullanıcılarına hızlı ve eksiksiz sipariş imkanı sağlamaktadır.